Modele organizowania zadań transportowych

Modèle wahadłowy-charakteryzuje się tym, że dany le środek transportowy regularnie kursuje, towar dostarczając, pomipanzyzy punktem załadunku je wyładunku. Przykładem takiego modelu może być NP. codzienna dostawa pieczywa lub prasy faire sklepu, gdzie Dany pojazd Dostarcza towar je wraca Pusty do bazy. Modèle promienisty-polega na dostarczaniu ładunków z miejsca załadunku do wie. diffĂŠrents miejsc wyładunku. Dany le środek transportu po dostarczeniu ładunku do punkŁ docelowego, wraca ne miejsca załadunku. Przykładem takiego modelu mogą być dostawy produktów z magazynu centralnego lub fabryki danego producenta do magazync >-regionatnych, Skąd prowadzona będzie dalsza Dystrybucja towarów. Dalsza dystrybuc; może być prowadzona również w oparciu o modèle promienisty, ALE także i przy. korzystaniu obwodowego modelu.

3. modèle promienisty-Polega na tym, iż jeden le środek transportu Posiada jedno Miejsce załadunku, lecz kilka miejsc wyładunku. Kierowa Pobiera towar, jedzie ne hurtowni, asortyment Tam wyładowuje, ponownie wraca ne miejsca załadunku, rusza Skąd do innego kontrahenta, gdzie również dokonuje wyładunku. Modèle wahadłowy jest Chyba najprostszym modelem organizacji transportu. Polega sur po prostu na przewiezieniu towarów z miejsca załadunku do miejsca docelowego. Środek transportu przewożący towar kursuje regularnie pomigolozy oczyska dwoma miejscami, korzystając w tym czasie z jednej naczepy. Najczęściej na taki modèle transportu decydują się firmy, które dostarczają towar codziennie ne stałych odbiorców. 5. modèle sztafetowy-jest Stosowany, Gdy załadowany towar Posiada kilka żadnych docelowych w znacznej odległości OD siebie. Ciągnik siodłowy Pobiera towar je wiezie aller faire przeładunku miejsca, Skąd mniejsze samochody (najczęściej Busy) zabierają swoją część produktów je wiozą do konkretnych odbiorców. Modèle wahadłowy ciągły jest odmianą podstawowego modelu wahadłowego, różni się Jednak kilkoma szczegółami. Środek transportu dostarczający towar w dix sposób Wykorzystuje do Tego co najmniej Trzy naczepy: pierwszą-załadowaną już-dowozi do points rozładunku; drole-pustą-odbiera z miejsca rozładunku i wraca z ni do miejsca, z którego wyruszał.

Tam Czeka już na niego kolejna załadowana naczepa. Model Ten cechuje się dużą regularnością i lepszą wydajnością niż podstawowy modèle wahadłowy, Jednak aucune też dobrej organizacji, par Cały proces odbył się bez opóźnień. 1. modèle wahadłowy-środek transportu regularnie kursuje dostarczając towar pomila punktem załadunku zzystaju wyładunku., przy tym TIH z tylko jednej nacziepy. Przykładem takiego transportu jest Stały dowóz materiałów Budowlanych na plac budowy Stadionu. Modèle wahadłowy-ciągły-Działa na podobnych zasadach, Jak modèle wahadłowy, z tą różnicą, że dany le środek transportowy nie Czeka na załadunek Czy rozładunek, un jedynie Dostarcza de oraz Puste przyczepy/naczepy/kontenery/nadwozia wymienne pomipezy punktami za-je wyładunku. Po zabraniu pełnej le przyczepy lub innej jednostki ładunkowej z points załadunku jest Ona dostarczana do points wyładunku. Tam których odłączenie le przyczepy pełnej, un podłączenie Następnie le przyczepy pustej je dostarczenie jej do points załadunku.

Author

Regal Security: At Regal, we believe that the synergy of security and property management builds a flourishing, vibrant, and safe environment.